Nabízíme dezinfekci vnitřních prostor, úklid, vyklízecí a výškové práce. Tel: +420 602 216 111

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

Žadatel: Augiášův chlév s. r. o.
Název projektu: Mobilní třídící linka pro outdoorové akce
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007683
Popis projektu: předmětem projektu je pořízení mobilní třídící linky na zpracování separovaného odpadu
Celkové zdroje: 4 875 090,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 4 029 000,00 Kč

Příspěvek Unie: 3 424 650,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí

HYCAR s.r.o.
spolehlivé čtyřkolky a bezvadný servis

Děkujeme za skvělou spolupráci!

Jsme členy Unie úklidu České republiky z.s.