Nabízíme dezinfekci vnitřních prostor, úklid, vyklízecí a výškové práce. Tel: +420 602 216 111

Zajišťujeme komplexní management odpadového hospodářství na jednorázových outdoorových akcích.

Náš unikátní uzavřený systém je zaměřen na úklid vnějších ploch i vnitřních prostor, důsledné třídění odpadů na mobilní třídící lince, recyklaci nebo likvidaci odpadů a finální úklid areálu akce.

Organizátorům pomáháme redukovat celkovou ekologickou stopu festivalů, slavností, přehlídek, veletrhů a pod. Připravujeme pro ně individuální řešení dle jejich potřeb a možností. Náš systém tříděného sběru a ekologické likvidace odpadů je jedním z dílčích, ale důležitých kroků směrem k trvalé udržitelnosti jednorázových outdoorových akcí.

umíme!

Navrhneme

optimální řešení odpadového hospodářství na míru Vaší akci

Připravíme

všechno pro dobře fungující sběr a třídění odpadků

Zajistíme

úklid a pořádek v průběhu celé akce

Předáme

uklizený prostor